Spausdinti

Žieminis langų skystis Sonax koncentratas 208l

Žieminis langų skystis Sonax koncentratas 208l
Žieminis langų skystis Sonax koncentratas 208l
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:


Signalinis žodis
Atsargiai

Pavojingumo frazės
H226 Degūs skystis ir garai.

Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.Prekės kodas SO-332-905
RMK su PVM 836,92
(LTL) 2.889,72
Prekės pakaitai
SO-332-400 Žieminis langų skystis Sonax -20C 4L