Spausdinti

Apledėjusių langų valiklis Prestone De-Icer 500ml

Apledėjusių langų valiklis Prestone De-Icer 500ml
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:

Tirpdo ant stiklo ir valytuvų susidariusį ledą bei neleidžia pakartotinai užšalti. Stiprios ir atsparios vėjui srovės dėka valiklis užpurškiamas tiksliai kur reikia. Nekenksmingas automobilio paviršiui. Nepurkšti ant plastikinių langų. Purškiant neapversti indelio dugnu į viršų.

Naudojimas

Užveskite variklį ir įjunkite lango apšildymą. Purkškite ant apledėjusio ar apšerkšnijusio stiklo, palaukite 15 sekundžių ir nuvalykite valytuvais. Esant storesniam ledui, pagrandykite ledo grandikliu su dantukais, užpurkškite Prestone De-Icer ir nuvalykite ledo grandikliu arba šepečiu.

Atsargiai
Degūs skystis ir garai.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpą ar jo etiketę.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Turinį/talpą šalinti laikantis vietos taisyklių.

Įsigijus prekė saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.Prekės kodas 31-PDEI0101A
RMK su PVM 5,31
(LTL) 18,33
Prekės pakaitai
31-AS244UK Apledėjusių langų valiklis Prestone De-Icer 600ml
LM-6902 Apledėjusių langų valiklis 500ml
SO-331-441 Apledėjusių langų valiklis Sonax 750ml

Rekomenduojamos prekės
    RMK su PVM Kiekis  
63-581002 Ledo grandyklė 28 cm 3,23 Math.Round(msg.Qty);
63-581008 Sniego valymo šluotelė 70cm su ledo grandykle 23,14 Math.Round(msg.Qty);
63-581039 Sniego valymo šluotelė 63-89cm su ledo grandykle 14,67 Math.Round(msg.Qty);
63-581079 Sniego valymo šluotelė 91-126cm su ledo grandykle 25,53 Math.Round(msg.Qty);
35-521552 Sniego valymo šluotelė 10,5x33,5x6,5 cm 4,21 Math.Round(msg.Qty);
KU-MAX-IS Sniego valymo šluotelė Kungs Max-Is 9,98 Math.Round(msg.Qty);
KU-MAX-IS-JUNIOR Sniego valymo šluotelė Kungs Max-Is Junior 5,95 Math.Round(msg.Qty);
KU-MEGA-IS Sniego valymo šluotelė Kungs Mega-Is 13,71 Math.Round(msg.Qty);
KU-MID-IS Sniego grandyklė Kungs Mid-Is 3,93 Math.Round(msg.Qty);