www.autokatalogas.eu

A/C sistemos valiklis LOCTITE Hygiene Spray 150ml

A/C sistemos valiklis LOCTITE Hygiene Spray 150ml
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:

Loctite SF 7080 higieninis purškalas - universalus automobilių kondicionavimo sistemų valiklis

Loctite daugiafunkcinis higieninis purškiklis naudojamas automobilių kondicionavimo sistemų valymui ir dezinfekavimui. Jis neutralizuoja nemalonius kvapus, kurie atsiranda dėl mikroorganizmų poveikio, rūkymo, nuo gyvūnų ir t.t. Patikimai naikina įvairių grybelių sukėlėjus, bakterijas, įvairius mikroorganizmus, virusus bei kitokių ligų (tarp jų ir gripo) sukėlėjus. Naudojant šį purškiklį, automobilio salone atsiranda gaivus eukalipto ir mentolio kvapas.
Greitai pašalina nemalonius kvapus, atsiradusius kondicionieriuje nuo tabako dūmų ar gyvūnų.
• Kompaktiškas, praktiškas, patogus naudoti
• Vieno purškalo pakanka išvalyti iki 50 m³ oro arba vieną automobilio saloną
• Nealergiškas (laikytis naudojimo nurodymų)
Loctite® higieninio purškiklio naudojimas greitas ir paprastas visų rūšių autotransporto priemonių salonuose. Tinka valyti patalpų kondicionavimo sistemas.
Loctite® higieninis purškalas — efektyviai valo oro kondicionavimo sistemas ir patikimai apsaugo nuo mikroorganizmų ir bakterijų.
Naikina šias bakterijas ir grybelius*:
• Pseudomonas fluorescens
• Staphylococcus aureus
• Bacillus subtilis
• Escherichia coli
• Salmonella cholerasius
• Candida albicans
• Aspergillus fumigatus
*Patikrinta ir suderinta pagal biocidų normas EN 1040, EN 1276, EN 13697
Efektyviai naikina šiuos virusus:
• Herpio
• Gripo
Visi šie duomenys yra informacinio pobūdžio. Pateikti duomenys gali būti ir netikslūs

NAUDOJIMAS
Automobilių oro kondicionavimo sistemų ir vidaus valymui:
Kruopščiai nuvalykite paviršius. Prieš naudojimą skardinę gerai suplakite. Įjunkite automobilio variklį, imdamiesi būtinų atsargumo priemonių. Įjunkite oro kondicionavimo sistemą perdirbimo (vidiniu) režimu, kai ventiliacijos angos yra visiškai atidarytos. Tvirtai paspauskite dangtelio mygtuką, kol jis užsifiksuos. Skardinė pradės purkšti automatiškai. Galima padėti vertikaliai ant grindų. Palikite automobilį ir uždarykite duris. Leiskite produktui veikti 15 minučių. Atidarykite visas dureles ir pravėdinkite automobilį.

Plaunamų paviršių dezinfekcijai:
Kruopščiai nuvalykite visus paviršius. Prieš naudojimą skardinę gerai suplakite. Švelniai paspausdami dangtelio mygtuką iš 15–20 cm atstumo, kol paviršius lengvai pasidengs produktu. Leiskite gaminiui išdžiūti.

Signalinis žodis:
Pavojinga

Pavojingumo frazė:
H222 Ypač degus aerozolis.
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Papildoma informacija Sudėtyje yra Cineol. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atsargumo frazė:
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atsargumo frazė: Prevencijos
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/naudokite akių apsaugą/veido apsaugą.

Atsargumo frazė: Reakcijos
P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

Atsargumo frazė: Laikymo
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje.Prekės kodas T731334
RMK su PVM 21,18
(LTL) 73,13

Bylos susijusios su šia preke