www.autokatalogas.eu

Apledėjusių langų valiklis Sonax 750ml

Apledėjusių langų valiklis Sonax 750ml
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:

SONAX Window De-icer atitirpdo užšalusius langus per kelias sekundes. Apsaugo nuo apledėjimo ir užtikrina aiškų vaizdą. Nereikia ledo grandiklio, nėra subraižytų langų. Su glicerinu, kad guma būtų elastinga.

Dar du patarimai:

Jei prieš šaltą naktį purkšite ledo tirpiklį ant lango, priekinis stiklas taip greitai neužšals.
Jei priekinis stiklas yra užšalęs iš vidaus, tiesiog švelniai purkšite ledo tirpiklio ant minkštos ir švarios šluostės. Tada audiniu galite lengvai užtikrinti aiškų vaizdą, nepaliekant riebios plėvelės ar dryžių.

Signalinis žodis
Atsargiai
Pavojingumo frazės
H226 Degūs skystis ir garai.
Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.Prekės kodas SO-331-441
RMK su PVM 6,96
(LTL) 24,03

Prekės pakaitai
31-AS244UK Apledėjusių langų valiklis Prestone De-Icer 600ml
31-PDEI0101A Apledėjusių langų valiklis Prestone De-Icer 500ml
LM-6902 Apledėjusių langų valiklis 500ml

Rekomenduojamos prekės
    RMK su PVM Kiekis  
63-581002 Ledo grandyklė 28 cm 3,23 1
63-581008 Sniego valymo šluotelė 70cm su ledo grandykle 14,91 1
63-581039 Sniego valymo šluotelė 63-89cm su ledo grandykle 10,26 1
63-581079 Sniego valymo šluotelė 91-126cm su ledo grandykle 17,77 1
35-521552 Sniego valymo šluotelė 10,5x33,5x6,5 cm 4,21 1
KU-MAX-IS Sniego valymo šluotelė Kungs Max-Is 8,95 1
KU-MAX-IS-JUNIOR Sniego valymo šluotelė Kungs Max-Is Junior 5,22 1
KU-MEGA-IS Sniego valymo šluotelė Kungs Mega-Is 13,50 1