www.autokatalogas.eu

Žieminis langų skystis Sonax Xtreme 4l -20C

Žieminis langų skystis Sonax Xtreme 4l -20C
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:

Apsaugo ledo susidarymo stiklo apiplovimo bakelyje, žarnose ir antgaliuose. Sudėtyje yra nanodalelių. Nanodalelės padėjo reikšmingai padidinti valymo greitį. Nebraižo, neleidžia atsirasti mikro įtraukimams ant valomo stiklo, nesudaro pilkšvų dėmių ant priekinių žibintų paviršiaus. Naudojant "Smart Dynamics" technologiją greitai pašalinamas visas purvas, mažiau valymo ciklų - mažesnės sąnaudos. Skystis nekenkia dažams, chromui, gumai ir plastikui. Idealiai tinka aukštos kokybės "Xenon" žibintams ir plastikiniams žibintams su skaidria optika. Idealiai tinka transporto priemonėms su vėduokliniais purkštukais, nes produktas išlieka purškiamas net esant žemai temperatūrai.
Dabar siūlomas ir naujo gaivaus kvapo.

Signalinis žodis
Atsargiai

Pavojingumo frazės
H226 Degūs skystis ir garai.

Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.Prekės kodas SO-232-405
RMK su PVM 7,26
(LTL) 25,07