www.autokatalogas.eu

Apledėjusių langų valiklis 500ml

Apledėjusių langų valiklis 500ml
Apledėjusių langų valiklis 500ml
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:

Specialus aktyviųjų medžiagų derinys, turintis ledą tirpdančių, valomųjų savybių. Greitai ir švelniai pašalina ledą ir baltą šerkšną nuo automobilio langų. Apsaugo nuo greito pakartotinio apledėjimo.

Savybės:

  • nekenkia plastikams, gumai ir dažams
  • švelnus valymas
  • padidina vairavimo saugumą
  • greitai ir lengvai pašalina ledą ir šerkšną
  • užtikrina aiškų vaizdą ir saugumą
  • paprasta naudoti

Naudojimas:
Purškite ant apledėjusių automobilio langų ir trumpam leiskite veikti. Atsilaisvinusį ledą nuimkite valytuvu. Jei reikia, purkškite dar kartą. Po naudojimo nustatykite antgalį į padėtį OFF.

pavojaus-p2.JPG

Pavojus

H225-Labai degūs skystis ir garai.
H319-Sukelia stiprų akių dirginimą.
P101-Jei reikia medicininės konsultacijos, po ranka turėkite produkto pakuotę arba etiketę.
P102 – Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P210-Saugoti nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P233-Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.
P280 – Dėvėti akių apsaugą.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęsti skalavimą.
P337+P313-Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P501 – Išmeskite turinį / talpyklą į patvirtintą atliekų šalinimo įmonę.

Įsigiję prekę saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.Prekės kodas LM-6902
RMK su PVM 6,38
(LTL) 22,03

Prekės pakaitai
31-AS244UK Apledėjusių langų valiklis Prestone De-Icer 600ml
31-PDEI0101A Apledėjusių langų valiklis Prestone De-Icer 500ml
SO-331-441 Apledėjusių langų valiklis Sonax 750ml

Rekomenduojamos prekės
  Sniego šluotelės ir ledo grandyklės
    RMK su PVM Kiekis  
KU-MAX-IS-JUNIOR Sniego valymo šluotelė Kungs Max-Is Junior 5,22 1
KU-MAX-IS Sniego valymo šluotelė Kungs Max-Is 7,53 1
KU-MEGA-IS Sniego valymo šluotelė Kungs Mega-Is 13,50 1