www.autokatalogas.eu

Stabdžių skystis AE DOT4 0,5l

Stabdžių skystis AE DOT4 0,5l
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:

SATBDŽIŲ SKYSTIS DOT4

Skystis tinka visų tipų hidraulinėms stabdžių ir sankabos sistemoms, kuri yra reikalinga DOT3, DOT4 arba SAE J 1703. Tinka „ABS“ sistemoms. Papildant arba keičiant stabdžių skystį vadovaujantis automobilio gamintojo reikalavimais. Venkite kontakto su automobilio dažų paviršiumi.
Sudėtis: 2-(2-metoksietoksi) etanolis.
R63 Gali pakenkti negimusiam vaikui. S2 Saugoti nuo vaikų. S13 Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis. S36/37 dėvėti apsauginius drabužius ir mūvėti apsaugines pirštines. S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.Prekės kodas APC-DOT4-05L
RMK su PVM 2,93
(LTL) 10,12

Bylos susijusios su šia preke